ಪಿ. ಶೇಷಾದ್ರಿ

ಕಂಡಿದ್ದು ಕಂಡಂತೆ…

Monthly Archives: ಡಿಸೆಂಬರ್, 2011

‘ಕತೆ’ಯಾದ ಕಲಾವಿದ!

ಅಂದು, ಸಂಜೆ ಏಳೂವರೆಯ ಸಮಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಯನಗರದ ಐದನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಮನೆಯ ಹೊರಗಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅವರು ತದೇಕಚಿತ್ತದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಕತೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕತೆ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ತಮ್ಮ ಸಹಾಯಕನನ್ನು ಕರೆದು, ಮಧ್ಯೆ ನನ್ನನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಂತರ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕುಳಿತಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಫೋನ್ ಕರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕತೆ ಹೇಳುವುದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆರಾಮ ಕುರ್ಚಿಯ ಹಿಂದೆ ಒರಗಿ ಒಮ್ಮೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ …

ಓದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ